Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arweiniad Defnyddio

Internet Explorer

Medrwch nodi maint y ffont, ei harddull a'i lliw a lliwiau cefndir a thu blaen y tudalennau Gwe ar sgrn eich cyfrifiadur, hyd yn oed os yw awdur y dudalen We eisoes wedi eu nodi. Yn ogystal hyn, medrwch nodi'r lliw sydd i ddangos y cysylltiadau yn nhudalennau'r We, neu liw a ddefnyddir yn benodol ar gyfer y cysylltiadau pan fo'r llygoden yn pasio dros y cyswllt.

Mae hyn yn ddefnyddiol os nad yw'ch golwg yn dda, eich bod angen ffontiau mwy, neu angen lliwiau mewn cyferbyniad eglur. Medrwch osod Internet Explorer i ddefnyddio'r lliwiau a'r ffontiau a nodwch, eich lliwiau a ffontiau Windows diofyn, neu'r gosodiadau a nodwch yn eich taflen arddull chi.

Dyma'r ffordd hawddaf o newid y gosodiadau pori: dewis Fonts o'r ddewislen View yn Internet Explorer 4 neu fersiynau cynharach, neu ddewis Text Size o'r ddewislen View yn Internet Explorer 5 a chlicio ar faint y testun yr ydych am ei ddefnyddio.

I gael rhagor o reolaeth dros y gosodiadau pori dewiswch Internet Options o'r ddewislen View yn Internet Explorer 4 neu fersiynau cynharach, neu'r ddewislen Tools yn Internet Explorer 5.

Mae Internet Options yn eich caniatu i newid y ffontiau a lliwiau'r cefndir ac i ddefnyddio eich taflenni arddull eich hun i addasu'r porwr ymhellach ar gyfer eich anghenion defnyddio.