Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwrandewch ar y wefan

Gwrandewch ar ein Gwefan. Mae’n bleser gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gyflwyno’r cyfleusterau i gynorthwyo hygyrchedd i’n gwefan i’r rheiny sydd ag anawsterau darllen.

Gwrando ar ein Gwefan

Gallwch wrando ar dudalennau o’n gwefan gan ddefnyddio Dixerit Plus. Cliciwch ar y testun “gwrandewch ar y wefan hon” ar frig unrhyw dudalen a bydd y bar offer Dixerit Plus yn ymddangos.

Mae sawl ffordd o wrando ar dudalen.

Eicon paragraff Eicon darllen y testun Eicon darllen y dolenn

Cymorth Pori a Gweithredu’r System

Mae rhaglen ddarlen Dixerit Plus yn gweithio gyda systemau gweithredu Microsoft Windows, Apple Mac a GNU/Linux ac mae wedi ei brofi’n helaeth gyda’r systemau gweithredu a’r porwyr mwyaf poblogaidd.

Ar gyfer defnyddwyr Mozilla Firefox a Linux awgrymwn eich bod yn defnyddio MozPlugger fel chwaraewr cyfryngau. Dosberthir MozPlugger gyda Thrwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU a gellir ei gael o http://linux.softpedia.com (external link).

Mae Dixerit Plus hefyd yn gweithio gyda systemau gweithredu Apple Mac (OS9 a hwyrach) ac wedi ei brofi’n helaeth gyda Safari.

Mae angen system gweithredu Microsoft Windows ar y feddalwedd ychwanegol a ddarperir fel rhan o Dixerit Plus - WebRead, Magnifier a Contrast. Dylai defnyddwyr systemau gweithredu Linux ac Apple Mac ddefnyddio’r feddalwedd hygyrch am ddim sydd ar gael er eu platfform, gan gynnwys y Zoom mewnol yn OS-9 ac OS-X, a Gnopernicus yn Linux.

Gwneud ein gwefan yn haws i’w darllen gyda’r Chwyddwydr

Eicon y chwyddwydrMae ein chwyddwydr yn caniatáu i chi chwyddo eich sgrin hyd at 32 gwaith yn fwy na’i maint arferol, ac mae hyn yn ddelfrydol os oes gennych anhawster yn darllen testun bach.  I ddechrau’r Chwyddwydr, cliciwch ar yr eicon ar unrhyw dudalen ac arddangosir y bar offer dixero.  Cliciwch ar eicon y chwyddwydr, a dechrau’r feddalwedd gan ddewis lefel y chwyddhad sydd mwyaf cyfforddus i chi.

Gwneud ein gwefan yn haws i’w darllen gyda Contrast

Eicon y teclyn CyferbynnuMae ein teclyn cyferbynnu yn caniatáu i chi roi arlliw i’ch sgrin. Gall hwn fod o unrhyw liw a disgleirdeb. Os ydych yn ei chael yn anodd darllen testun ar y sgrin oherwydd disgleirdeb neu oherwydd diffyg cyferbyniad lliw, gall y teclyn hwn wneud darllen yn haws. I’w ddechrau cliciwch yr eicon cyferbynnu ar unrhyw dudalen a bydd y bar offer dixero yn ymddangos. Cliciwch ar yr eicon cyferbynnu a dewis y lliw a lefel y dwysedd sydd mwyaf cyfforddus.