Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfeiriadau byr ar gyfer y We

Dyma restr o'r cyfeiriadau byr sydd ar gael er mwyn eich helpu chi i ddod o hyd i dudalennau'n gyflym.

Mae'r cyfeiriadau wedi eu rhestru isod. I ymweld â nhw, teipiwch www.wrecsam.gov.uk ac yna ychwanegwch un o'r cyfeiriadau, e.e. bydd www.wrecsam.gov.uk/fml yn eich cymryd chi i dudalennau'r Fforwm Mynediad Lleol.

Cyfeiriadau byr ar gyfer y We Cyswllt i:
/a-y Arweiniad I Wasanaethau'r Cyngor
/addysg Gwybodaeth am Addysg yn y Fwrdeistref.
/amgueddfeydd Edrychwch drwy ein tudalennau i gael gwybod beth sydd gan Wrecsam i gynnig. Cofiwch bod mynediad i'n holl amgueddfeydd a safleoedd treftadaeth AM DDIM !
/amgylcheddol Gwybodaeth amgylcheddol e.e. Datblygiad Cynaliadwy.
/busnes Gwybodaeth am fusnes ar y wefan.
/byddwr Byd Dwr
/celf Gwybodaeth am Ganolfan Gelf Wrecsam.
/cerdded Manylion am Gerdded ym Mwrdeistref Wrecsam.
/cwynion Gwybodaeth am sut i gwyno.
/coa Rhestr o Gwestiynau a Ofynnir yn Aml.
/cynghorydd Gwybodaeth am Pwy Sy'n fy Nghynrychioli?
/cynllunio Gwybodaeth am Gynllunio.
/cyswllt Gwybodaeth am gysylltu â ni.
/fml Gwybodaeth am Fforwm Mynediad Lleol a Mynediad Agored.
/gwasanaethaucymdeithasol Gwybodaeth am Wasanaethau Cymdeithasol yn y Fwrdeistref.
/gwastraff Gwybodaeth am Gasglu Gwastraff.
/hamdden Gwybodaeth am Wasanaethau Hamdden yn y Fwrdeistref.
/iechyd Gwybodaeth am Iechyd yn Wrecsam.
/llyfrgelloedd Gwybodaeth am lyfrgelloedd yn y Fwrdeistref.
/mabwysiadu Gwybodaeth am fabwysiadu yn Wrecsam.
/maethu Gwybodaeth am faethu yn Wrecsam.
/mapiau Rhestr gynhwysfawr o fapiau o Fwrdeistref Sirol Wrecsam ac ardaloedd cyfagos.
/newyddion Gwybodaeth am newyddion yn y Cyngor.
/parciau Gwybodaeth am Barciau a Lleiniau Wrecsam.
/pwyllgorau Gwybodaeth am Bwyllgorau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
/rheilffordd Rheilffordd yn Wrecsam.
/safonaumasnach Safonau Masnach
/swyddi Gwybodaeth am Swyddi yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
/tai Gwybodaeth am Dai yn y Fwrdeistref.
/trethycyngor Gwybodaeth am Dreth y Cyngor.