Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ieithoedd Gwefan Wrecsam

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth ar sut y gallwch weld y wefan hon wedi’i chyfieithu i ieithoedd eraill.

Darperir y wefan hon drwy’r Gymraeg a’r Saesneg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydych yn edrych ar fersiwn Gymraeg y wefan ar hyn o bryd. Cyswlltwch â’r fersiwn Saesneg yma.

Gellir gweld y wefan hon mewn 8 iaith arall drwy ddefnyddio’r cyfleusterau a ddarperir am ddim gan Google ac Bing.

Dewiswch yr iaith dan sylw isod a bydd y wefan yn cael ei chyfieithu i’r iaith honno. Bydd oediad byr tra bydd y cyfieithiad yn digwydd.


Ieithoedd eraill:

TsieineaiddCyfieithu wrecsam.gov.uk - TsieineaiddLink to Google Chinese translation of the Wrexham site

CzechTranslate wrexham.gov.uk to Czech / Česky

IseldiregCyfiethu wrecsam.gov.uk - Iseldireg

FfrangegCyfieithu wrecsam.gov.uk - Ffrangeg

AlmaenegCyfieithu wrecsam.gov.uk - Almaeneg

EidalaiddCyfieithu wrecsam.gov.uk - Eidalaidd

SiapaneaiddCyfieithu wrecsam.gov.uk - Siapaneaidd Link to Google Japanese translation of the Wrexham site

CorëegCyfieithu wrecsam.gov.uk - Corëeg Link to Google Korean translation of the Wrexham site

PolishTranslate wrexham.gov.uk to Polish / Polski

PortiwgalegCyfieithu wrecsam.gov.uk - Portiwgaleg

RwsiaCyfiethu wrecsam.gov.uk - Rwsia

SlovakTranslate wrexham.gov.uk to Slovak / Slovenčina

SbaenegCyfieithu wrecsam.gov.uk - Sbaeneg

Ni all Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam warantu cywirdeb y cyfieithiadau a ddarperir gan Google ac Alta Vista.

Arddangos ieithoedd eraill drwy eich porwr gwe.

Os ydych yn ceisio arddangos tudalen o’r we wedi’i hysgrifennu mewn iaith arall, ac nid yw’r llythrennau cywir yn ymddangos yn awtomatig (yn aml iawn bydd blychau sgwâr, yn lle’r llythrennau cywir), yna mae angen i chi ddiweddaru eich porwr gwe gyda’r ffeiliau cefnogi iaith briodol.