Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Uned Hawliau Lles Wrecsam

Helpwch i hawlio budd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt

Mae'r Uned Hawliau Lles (URC) yn rhoi cyngor a chynrychiolaeth ar bob mater Budd-dal Lles, gan gynnwys taliadau Nawdd Cymdeithasol a Chredyd Treth. Mae'r gwaith hwn yn helpu unigolion a'r awdurdod, sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo Cynhwysiant Ariannol.

I'w gweld gan Swyddog Hawliau Lles, mae angen i berson ffitio meini prawf penodol. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu bod ganddynt ryw fath o gyswllt neu gymorth blaenorol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Fodd bynnag, gall unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ffonio Llinell Gyngor ar Fudd-daliadau yr Uned am gyngor a gwybodaeth. Ein nod yw ateb ymholiadau mewn ffordd glir a defnyddiol o fewn 24 awr..

Fel rhan o raglenni Penderfyniadau Ail-siapio a Difrifoldeb Cynghorau Wrecsam, penderfynwyd bod ffi bellach yn berthnasol i rai cleientiaid o'r Gwasanaeth Hawliau Lles.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â hyn, cysylltwch â:

Llinell Gyngor Uned Hawliau Lles Cyngor Wrecsam

Ffôn: (01978) 298255

O ddydd Llun i ddydd Gwener: 09.30 yb tan 12.00 yp

E-bost: welfarerights@wrexham.gov.uk

Cysylltiadau i wefannau defnyddiol eraill

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.