Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adran Gwelliannau Ysgol Cyngor Wrecsam

Croeso i ran ein gwefan sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddar i chi ynghylch gwaith sy’n digwydd o gwmpas y fwrdeistref sirol i wella ysgolion ar gyfer ein pobl ifanc. Dilynwch un o’r dolenni isod i weld sut mae gwaith yn mynd rhagddo yn y gwahanol ysgolion:

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y gwelliannau sy’n digwydd ar hyn o bryd yn ysgolion Wrecsam cysylltwch â ni.