Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth i Fyfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais.

Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, trowch at :

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall tudalennau facebook (facebook/SFWales) a Twitter (Twitter/SF_Wales) CMC hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.

Gwybodaeth Ychwanegol am Gymorth (gwefannau allanol):

Bwrsarïau Gofal Iechyd

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.