Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Roi Gwybod Am Fanc Ailgylchu Sy'n Gorlifo

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am fanc ailgylchu sy’n gorlifo’n unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Unwaith i ni dderbyn eich cais byddwn yn sicrhau bod y broblem yn cael ei datrys o fewn 5 diwrnod gwaith.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi. 

Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Manylion y Banc Ailgylchu

I ddewis mwy nag yn banc, pwyswch yr allwedd ctrl wrth ddewis.
Eich Manylion
Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch CYFLWYNO i anfon yr adroddiad hwn atom .