Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pwll Glo Gresffordd - Cynllun Tanddaearol

Cynllun Tanddaearol Adran Dennis, Pwll Glo Gresffordd, Medi 1934.

Allwedd

Llwybr dianc y chwech a oroesodd Dewis Syr Henry Walker. Cyflwynodd Syr Stafford Cripps y lleoliad hwn fel posibilrwydd Dewis Joseph Jones. Cyflwynodd Syr Stafford Cripps y lleoliad hwn fel posibilrwydd Cyfeiriad aer awyru yn y gweithfeydd Llwybr aer dychwelyd
    Dewis John Brass. Cyflwynodd John Charlton, Arolygydd Pyllau Rhanbarthol, y lleoliad hwn fel posibilrwydd hefyd Cyflwynodd Hartley Shawcross y lleoliad hwn fel possibilrwydd Llwybr aer i mewn Wyneb glo

Cliciwch ardan o'r map i weld fersiwn mwy

Cynllun Tanddaearol Adran Dennis, Pwll Glo Gresffordd Cliciwch yma i weld fersiwn mwy or adran nw Cliciwch yma i weld fersiwn mwy or adran ne Cliciwch yma i weld fersiwn mwy or adran sw Cliciwch yma i weld fersiwn mwy or adran se