Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amgueddfa Wrecsam

Mae'r amgueddfa wedi ei lleoli yn un o adeiladau pwysicaf Wrecsam ac yn ddechreubwynt i ganfod hanes cyffrous Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae casgliadau'r amgueddfa'n adlewyrchu'r ardal a'i phobl o'r cyfnod cynhanes hyd at heddiw.

Amseroedd Agor Yr Amgueddfa

Dydd Llun - Dydd Sadwrn: 11.00am–4.00pm
Mynediad Olaf: 30 munud cyn cau

Ar gau ar Suliau a Gwyliau Banc.

Archifau Ac Astudiaethau Lleol Oriau Agor

Dydd Llun; Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener 11.00am – 4.00pm

Ceisiadau ddogfen olaf 3.30pm

Cyfarwyddiadau

Mae'r Amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yng Nghanol y Dref. Mae Gorsafoedd Rheilffordd Cyffredinol a Chanolog Wrecsam fwy neu lai ddeg munud i ffwrdd ar droed.

Mae'r orsaf fysiau ar Stryt y Brenin hyd yn oed yn agosach oherwydd bod adeilad yr Amgueddfa'n wynebu'r orsaf fysiau.

Mae maes parcio talu ac arddangos yn Y Werddon, sydd y tu ôl i'r Amgueddfa ac o fewn 5 munud ar droed at fynedfa'r Amgueddfa.

Mae'r ddogfennau ar gael ar y ffurfiau canlynol: