Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Gwirfoddolwyr

Croeso i Dudalen we Gwirfoddolwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Yma fe welwch wybodaeth am bethau y gallwch chi ei wneud i helpu gwella a chynnal rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y Fwrdeistref Sirol.

Mae 525 milltir o Hawliau Tramwy Cyhoeddus cofnodedig yn Wrecsam. Fel gallwch ddychmygu mae angen llawer o waith i sicrhau bod y rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar agor, yn hygyrch ac yn hawdd ei ddefnyddio. Trwy ddod yn wirfoddolwr gallwch chi helpu’r Fwrdeistref Sirol gynnal ei Hawliau Tramwy Cyhoeddus cofnodedig fel bod y cyhoedd yn gallu mwynhau’r cefn gwlad hardd a chylchoedd trefol sydd gan Wrecsam i’w cynnig.

Cynyddodd nifer y gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith amrywiol ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus o dipyn i beth yn y blynyddoedd diwethaf. Boed hynny er mwyn cadw’n heini a bywiog, neu rywbeth i wneud yn eich amser sbâr, mae pawb yn y tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn ddiolchgar am yr help. I roi clod i’r rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli ac i dynnu mwy o sylw at y cyfleoedd sydd ar gael, rydym yn dechrau tudalen we Gwirfoddolwyr.

Yn anffodus ni allwn drefnu a goruchwylio gweithgorau gwirfoddol gan fod hyn y tu hwnt i’n hadnoddau ond, os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn gwaith sy’n gofyn mwy, croeso i chi gysylltu â’r canlynol:

Mae ganddynt i gyd brofiad o weithio yn y maes hwn.

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Os ydych yn aelod o Gyngor Cymuned, grŵp cerdded neu fudiad gwirfoddol a diddordeb mewn cymryd rhan, cliciwch ar y ddolen isod sy’n berthnasol i chi: