Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwibdaith Gwe - Dewiswch Daith, Ac Ewch Amdani!

Mae yna sawl math o daith ar gyfer pob gofyn:

Dilyn eich trywydd eich hun

Mae yna 21 taith ar hyd a lled y fwrdeistref, rhai’n fyr a rhai’n hir - rhywbeth i bawb!  Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud ydi argraffu’r map a gwisgo’ch esgidiau.  Ac os nad oes gennych chi argraffydd, cysylltwch hefo ni ac mi bostiwn ni fap atoch chi.

Teithiau Tywys

Rydym ni’n arwain chwe thaith yn ystod yr haf, am 7.00pm ar ddydd Mercher cyntaf y mis.

Llwybrau Marchogaeth a Beicio Wrecsam

Dewiswch o 3 llwybr marchogaeth ar y ffordd, 3 llwybrau marchogaeth oddi ar y ffordd neu ar gyfer marchogaeth yn 3 Parciau Gwledig.

Llwybr Clawdd Offa

Agorwyd y llwybr ar hyd y clawdd byd enwog yn 1971 ac mae’n denu cerddwyr o bedwar ban byd.  Mae bron pob cam o’r 176 milltir (283km) yn dilyn y clawdd enfawr.  Pan gafodd ei godi ar orchymyn Offa o Mersia yn yr wythfed ganrif, hon oedd y fenter adeiladu fwyaf erioed yn hanes Ewrop.  Doedd Offa ddim yn hoff iawn o gael y Cymry’n gymdogion.

Llwybr Maelor

Llwybr delfrydol i bawb, o bob gallu, am daith o awr, diwrnod, neu fwy.  Mae’r llwybr hardd yma’n dolennu’n braf drwy gefn gwlad de-ddwyrain y fwrdeistref, am 24 milltir a thrwy dair sir.

Llwybr Clawdd Wat

Mae’r clawdd yma’n ymestyn 40 milltir trwy ororau’r gogledd, o Maesbury yn Sir Amwythig i’r dwyrain o Groesoswallt gan orffen yn ninas Basing yn Nhreffynnon, Sir y Fflint.  Ar y cyfan mae’n cyfochri â chlawdd enwocach Offa, weithiau o fewn ychydig o lathenni ond byth mwy na thair milltir o bellter.  Hyd heddiw mae archeolegwyr a haneswyr wedi methu â datgelu ei gyfrinachau.

Llwybrau a Hyrwyddir

Mae’r Adran Hawliau Tramwy yn cynnal 23 llwybr:

Llwybrau llinellol, sy'n dechrau ac yn gorffen mewn llefydd gwahanol (metrau)

Clwyedog 9108
Clawdd Offa 9452
Dyffryn Ceiriog 21340
Clawdd Wat 30750
Llwybr Maelor 40350
Llwybr y Ddyfrdwy 51310

Riding routes (m)

Llwybyr Ceiriog Isaf 4799
Coedpoeth a Dyffryn Moss 2265
Llwybyr Ceiriog Uchaf 2238
Gyfelia 1807
Horsemans Green 1390
Coedwig Newtown 1184

Llwybrau cylchog, sy'n dechrau ac yn gorffen yn yr un lle (metrau)

Y Waun ac Afon Ceiriog 11105
Clawdd Offa a Phentrebychan 4327
Coed a Chaer Gardden 4956
Melin y Nant a Bronwylfa 5626
Trefor a Garth 6020
Dyfroedd Alun a Chlawdd Wat 6526
Erbistock 7242
Darganfod Yr Orsedd 6729
Gwenfro a Chlywedog 7046
Bwlchgwyn a Nant y Ffrith 7731
Coedpoeth - Minera 7917
Rhos a'r Cronfeydd Dŵr 7967
Owrtyn 8107
O Frymbo i Fwlchgwyn 8699
Berwyn Bendigedig 13090
Cors Fenn 13240
Y Pyllau, Y Rhostir a'r Bryniau 36770

Llwybrau Trefol

Mae hwn yn gynllun i hyrwyddo cerdded yn Wrecsam.  Mae yna bedair taflen, pob un â chwe llwybr yr un, ac mae pob un ohonyn nhw’n para 30 munud neu lai, felly maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer y daith i’r gwaith neu i gael ychydig o awyr iach amser cinio.